Szkolenia BHP są niezbędne dla każdego pracownika. W Stargardzie oferujemy szkolenia okresowe BHP, które są wymagane przez prawo i mają na celu przypomnienie oraz ugruntowanie wiedzy z zakresu BHP. Szkolenia te są powtarzane w czasie trwania zatrudnienia i obejmują nowe rozwiązania techniczno-organizacyjne w tym aspekcie. W Szczecinie prowadzimy szkolenia wstępne BHP Szczecin, które są urządzane przed dopuszczeniem pracownika do pracy. Ich celem jest dostarczenie pracownikowi informacji i umiejętności niezbędnych do wykonywania pracy z uwzględnieniem przepisów oraz zasad bezpieczeństwa oraz zapoznanie z zagrożeniami występującymi na konkretnych stanowiskach pracy. Nasze usługi BHP obejmują również doradztwo w aspekcie stosowania przepisów i zasad BHP. Nasza służba BHP pełni w zakładzie pracy funkcje doradcze oraz kontrolne pracodawcy w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy. Zapraszamy do skorzystania z naszych usług oraz dołączenia do grona zadowolonych klientów. Bezpieczeństwo na miejscu pracy jest naszym priorytetem.
Region Zachodniopomorskie