Kancelaria idzie na rynku usług prawniczych od nastu lat, ma bogate sprawdzenie w dużo dziedzinach prawa, świadcząc skutecznie poradę prawną dla przedsiębiorców, organów administracji publicznej i osób fizycznych. Z powodzeniem reprezentowała użytkowników w właściwych sprawach cywilnych i gospodarczych, w których cena przedmiotu sporu stanowiła sumy kilku i kilkudziesięciomilionowe. Kancelaria w bliskiej działalności łączy znajomość funkcjonowania rynku przedsiębiorców oraz specyfiki działania organów władzy publicznej, co umożliwia kompleksowe wyjście do obsługi prawnej klienta, zwłaszcza korporacyjnego. Z racji posiadanego doświadczenia Kancelaria służy fachowym doradztwem w obsłudze budowlanych procesów inwestycyjnych, rozpocząwszy od fazy projektowej oraz podejmowania niezbędnych uzgodnień oraz pozwoleń po fazę realizacyjną.