Szkoła Ochrony Osób i Mienia STS Security Tactical Services z siedzibą w Skierniewicach zaprasza na ciekawe, praktyczne kursy ochroniarskie. Podstawą zaistnienia na rynku pracy branży ochrony jest uzyskanie uprawnień w postaci wpisu na listę kwalifikowanego pracownika ochrony. 

Nasza placówka prowadzi taki kurs. Kurs na Kwalifikowanego Pracownika Ochrony Fizycznej uprawnia do uzyskania wpisu na listę. Lista jest listą Komendanta Głównego Policji a wpisów dokonują komendy wojewódzkie policji właściwe ze względu na miejsce zamieszkania osoby zainteresowanej.  

Jako Kwalifikowany pracownik ochrony nabywa się bardzo duże uprawnienia zawodowe, co za tym idzie w firmach ochrony zarabia się więcej niż pracownik bez uprawnień zawodowych. Po deregulacji zawodu nie ma już egzaminów państwowych. 

Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą na stronie internetowej www.kursochrony.pl. Oferta naszej placówki obejmuje jeszcze kursy doskonalące umiejętności Kwalifikowanych Pracowników Ochrony oraz przygotowanie do egzaminu państwowego na legitymację osoby dopuszczonej do posiadania broni.  

Ciekawą ofertę posiadamy dla osób które chcą pracować na imprezach masowych, w związku z tym oferujemy szkolenia w zakresie obsługi i ochrony imprez masowych, są to : 

  •  szkolenie na imprezy masowe dla służb porządkowo - informacyjnych, 
  • -kurs imprez masowych dla Kierowników ds. Bezpieczeństwa, 

Zadzwoń i sprawdź naszą ofertę. Zapraszamy na kurs ochrony.


Nazwa firmy Szkoła Ochrony STS Security Tactical Services
Ulica Mickiewicza 11/13
Kod pocztowy 96-100
Miejscowość Skierniewice
Telefon 692872252
E-Mail biuro@kursochrony.pl