Zajmujemy się dokształcaniem kierowców, chcących zdobyć uprawnienia ADR -
na przewożenie materiałów niebezpiecznych. Szkolimy ich w zakresie podstawowym, a także jeśli chodzi o transport towarów cysternami, substancji wybuchowych oraz promieniotwórczych. Wszystkie wymienione kursy prowadzone są przez najwyższej klasy specjalistów i zgodnie z wszelkimi europejskimi normami prawnymi wynikającymi z umowy ADR. Kończąca je osoba zdobywa więc wszystkie niezbędne do poprawnego
wykonywania swojej pracy kompetencje.