BHP Consulting

Dodano: 1 miesiąc 5 dni temu
Świadczymy usługi na zasadzie outsourcingu, pozwalając firmom w pełni skupić się na osiąganiu wyznaczonych sobie celów. Odciążamy Klientów kompleksowo zajmując się wyzwaniami związanymi z bezpieczeństwem i higieną pracy, zarówno tymi wymaganymi przez przepisy prawa, jak i wewnętrznymi standardami klienta. Firma BHP Consulting od 2004 roku czuwa nad bezpieczeństwem pracodawców i pracowników, oraz promowaniem kultury Bezpieczeństwa i Higieny Pracy. Rozpoczynaliśmy od szkoleń z zakresu BHP i zadań służby BHP w firmach, które nie posiadały wyspecjalizowanych do tego celu komórek organizacyjnych. Obecnie, dzięki systematycznemu podnoszeniu naszych kompetencji, zdobywaniu wiedzy, a przede wszystkim doświadczeniu wynikającemu z wieloletniej praktyki, możemy poszczycić się bogatym portfolio dokonań u wielu naszych Klientów polskich i zagranicznych.

Komentarze